DriftStatus: 212.33.149.238

Nedan visas upptiden för servern 212.33.149.238. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.33.149.238 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.33.149.238 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-06-11 21:02:59       2013-03-26 22:25:07   88050128 s.