DriftStatus: 212.37.10.178

Nedan visas upptiden för servern 212.37.10.178. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.37.10.178 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.37.10.178 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-04-06 20:42:32       2013-03-08 11:39:09   92159797 s.