DriftStatus: 212.37.15.110

Nedan visas upptiden för servern 212.37.15.110. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.37.15.110 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.37.15.110 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-08-31 18:02:15       2012-12-20 15:53:39   104280684 s.