DriftStatus: 212.37.18.196

Nedan visas upptiden för servern 212.37.18.196. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.37.18.196 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.37.18.196 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-04-11 15:08:33       Avbrott pågår *   - - - *
2012-03-16 12:00:10       2012-03-16 12:00:26   16 s.

* Nertiden är inte inräknad i grafen.