DriftStatus: 212.91.140.44

Nedan visas upptiden för servern 212.91.140.44. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.91.140.44 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.91.140.44 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-04-13 00:11:06       2013-04-02 17:34:35   93806609 s.