DriftStatus: 213.115.221.13

Nedan visas upptiden för servern 213.115.221.13. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.115.221.13 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.115.221.13 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-09 18:33:38       2012-03-09 18:34:11   33 s.