DriftStatus: 213.115.229.16

Nedan visas upptiden för servern 213.115.229.16. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.115.229.16 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.115.229.16 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-07-26 10:38:27       2013-04-10 17:23:10   85473883 s.