DriftStatus: 213.115.89.34

Nedan visas upptiden för servern 213.115.89.34. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.115.89.34 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.115.89.34 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-01-11 15:24:03       2013-07-27 18:43:24   111723561 s.