DriftStatus: 213.132.125.49

Nedan visas upptiden för servern 213.132.125.49. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.132.125.49 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.132.125.49 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-11-24 14:19:25       2012-11-26 13:31:54   94864349 s.