DriftStatus: 213.136.34.11

Nedan visas upptiden för servern 213.136.34.11. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.136.34.11 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.136.34.11 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-14 23:07:43       2012-03-14 23:07:51   8 s.