DriftStatus: 213.180.95.224

Nedan visas upptiden för servern 213.180.95.224. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.180.95.224 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.180.95.224 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:54:40       2012-08-23 17:41:29   89257609 s.