DriftStatus: 213.188.129.132

Nedan visas upptiden för servern 213.188.129.132. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.188.129.132 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.188.129.132 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-10 11:06:14       2012-03-10 11:06:48   34 s.