DriftStatus: 213.188.129.92

Nedan visas upptiden för servern 213.188.129.92. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.188.129.92 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.188.129.92 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-10 13:14:43       2012-03-10 13:17:24   161 s.
2012-03-10 13:14:09       2012-03-10 13:14:26   17 s.
2012-03-10 13:14:09       2012-03-10 13:14:26   17 s.