DriftStatus: 213.225.89.160

Nedan visas upptiden för servern 213.225.89.160. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.225.89.160 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.225.89.160 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:42:48       2012-11-19 12:23:10   96846022 s.