DriftStatus: 213.236.233.97

Nedan visas upptiden för servern 213.236.233.97. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.236.233.97 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.236.233.97 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-31 14:38:02       Avbrott pågår *   - - - *
2012-03-18 03:16:02       2012-03-18 03:16:06   4 s.

* Nertiden är inte inräknad i grafen.