DriftStatus: 213.67.2.214

Nedan visas upptiden för servern 213.67.2.214. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.67.2.214 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.67.2.214 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-12-07 22:09:17       2013-06-13 15:43:13   110910836 s.