DriftStatus: 213.80.118.40

Nedan visas upptiden för servern 213.80.118.40. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.80.118.40 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.80.118.40 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-01-19 13:43:36       2013-08-15 16:09:32   112670756 s.