DriftStatus: 213.88.173.59

Nedan visas upptiden för servern 213.88.173.59. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.88.173.59 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.88.173.59 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-11-10 14:11:59       2013-04-18 12:44:01   108423122 s.