DriftStatus: 213.88.183.32

Nedan visas upptiden för servern 213.88.183.32. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 213.88.183.32 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 213.88.183.32 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-18 08:12:11       2012-07-18 08:13:41   90 s.