DriftStatus: 217.144.253.178

Nedan visas upptiden för servern 217.144.253.178. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 217.144.253.178 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 217.144.253.178 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-16 06:25:42       2012-03-16 06:26:24   42 s.