DriftStatus: 217.151.203.5

Nedan visas upptiden för servern 217.151.203.5. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 217.151.203.5 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 217.151.203.5 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-12-21 17:05:49       2012-10-13 12:39:28   88713219 s.