DriftStatus: 217.151.51.120

Nedan visas upptiden för servern 217.151.51.120. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 217.151.51.120 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 217.151.51.120 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:43:00       2013-01-26 19:46:35   102747815 s.