DriftStatus: 217.173.254.188

Nedan visas upptiden för servern 217.173.254.188. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 217.173.254.188 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 217.173.254.188 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:52:10       2012-07-21 01:59:59   469 s.