DriftStatus: 217.198.150.148

Nedan visas upptiden för servern 217.198.150.148. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 217.198.150.148 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 217.198.150.148 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-15 13:19:21       2012-03-15 13:19:31   10 s.