DriftStatus: 217.198.150.194

Nedan visas upptiden för servern 217.198.150.194. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 217.198.150.194 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 217.198.150.194 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-06-10 03:24:21       Avbrott pågår *   - - - *
2012-03-19 06:15:22       2012-03-19 06:15:54   32 s.

* Nertiden är inte inräknad i grafen.