DriftStatus: 217.70.33.28

Nedan visas upptiden för servern 217.70.33.28. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 217.70.33.28 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 217.70.33.28 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:46:11       2012-07-21 01:47:32   81 s.