DriftStatus: 217.75.98.69

Nedan visas upptiden för servern 217.75.98.69. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 217.75.98.69 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 217.75.98.69 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-05-29 22:22:54       2013-04-22 10:08:44   91453550 s.