DriftStatus: 62.101.251.91

Nedan visas upptiden för servern 62.101.251.91. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 62.101.251.91 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 62.101.251.91 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.





Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-05-05 20:45:04       2013-08-08 21:11:52   102904008 s.