DriftStatus: 62.101.44.11

Nedan visas upptiden för servern 62.101.44.11. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 62.101.44.11 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 62.101.44.11 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-11-23 15:57:49       2013-01-15 21:24:22   99293193 s.