DriftStatus: 62.109.33.2

Nedan visas upptiden för servern 62.109.33.2. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 62.109.33.2 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 62.109.33.2 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:49:04       2012-07-21 01:50:12   68 s.