DriftStatus: 62.209.165.146

Nedan visas upptiden för servern 62.209.165.146. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 62.209.165.146 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 62.209.165.146 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-07-21 17:13:06       2013-05-20 06:43:00   89299794 s.