DriftStatus: 62.70.33.234

Nedan visas upptiden för servern 62.70.33.234. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 62.70.33.234 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 62.70.33.234 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-16 06:23:48       2012-03-16 06:23:59   11 s.