DriftStatus: 62.73.196.200

Nedan visas upptiden för servern 62.73.196.200. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 62.73.196.200 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 62.73.196.200 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-15 20:50:31       2012-09-05 12:41:26   4463455 s.
2009-09-01 11:59:51       2012-07-12 12:45:17   90290726 s.