DriftStatus: 62.73.226.236

Nedan visas upptiden för servern 62.73.226.236. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 62.73.226.236 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 62.73.226.236 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-08-05 05:01:21       2012-08-05 05:06:42   321 s.