DriftStatus: 62.80.203.114

Nedan visas upptiden för servern 62.80.203.114. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 62.80.203.114 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 62.80.203.114 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:49:21       2012-07-21 01:50:54   93 s.