DriftStatus: 62.97.249.66

Nedan visas upptiden för servern 62.97.249.66. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 62.97.249.66 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 62.97.249.66 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-01-23 20:53:49       2013-02-05 08:48:08   95774059 s.