DriftStatus: 64.28.25.52

Nedan visas upptiden för servern 64.28.25.52. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 64.28.25.52 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 64.28.25.52 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:30:44       2013-04-11 16:06:05   109211721 s.