DriftStatus: 64.28.29.173

Nedan visas upptiden för servern 64.28.29.173. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 64.28.29.173 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 64.28.29.173 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:39:23       2012-11-03 01:22:29   95424186 s.