DriftStatus: 77.94.236.4

Nedan visas upptiden för servern 77.94.236.4. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 77.94.236.4 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 77.94.236.4 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-12-09 14:56:48       2013-01-10 15:16:16   97460368 s.