DriftStatus: 78.108.48.70

Nedan visas upptiden för servern 78.108.48.70. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 78.108.48.70 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 78.108.48.70 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 15:10:10       2013-06-21 22:34:51   115367081 s.