DriftStatus: 79.136.44.58

Nedan visas upptiden för servern 79.136.44.58. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 79.136.44.58 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 79.136.44.58 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:50:14       2013-04-22 22:25:12   110183698 s.