DriftStatus: 79.99.2.93

Nedan visas upptiden för servern 79.99.2.93. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 79.99.2.93 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 79.99.2.93 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-23 08:34:01       2012-07-23 08:34:51   50 s.