DriftStatus: 80.239.50.242

Nedan visas upptiden för servern 80.239.50.242. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 80.239.50.242 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 80.239.50.242 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-15 13:19:25       2012-03-15 13:19:36   11 s.