DriftStatus: 80.252.163.38

Nedan visas upptiden för servern 80.252.163.38. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 80.252.163.38 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 80.252.163.38 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-18 02:24:26       2012-03-18 02:24:35   9 s.