DriftStatus: 80.252.210.138

Nedan visas upptiden för servern 80.252.210.138. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 80.252.210.138 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 80.252.210.138 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-08-31 17:47:20       2012-09-17 09:36:56   96133776 s.