DriftStatus: 80.254.37.205

Nedan visas upptiden för servern 80.254.37.205. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 80.254.37.205 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 80.254.37.205 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-09-04 18:05:28       2012-11-12 19:15:04   100663776 s.