DriftStatus: 80.65.61.26

Nedan visas upptiden för servern 80.65.61.26. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 80.65.61.26 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 80.65.61.26 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:47:22       2012-07-21 01:47:31   9 s.