DriftStatus: 80.78.212.10

Nedan visas upptiden för servern 80.78.212.10. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 80.78.212.10 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 80.78.212.10 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-18 08:05:58       2012-07-18 08:07:57   119 s.