DriftStatus: 80.91.35.61

Nedan visas upptiden för servern 80.91.35.61. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 80.91.35.61 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 80.91.35.61 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-01-06 12:32:32       2013-02-19 09:58:11   98486739 s.