DriftStatus: 81.166.9.4

Nedan visas upptiden för servern 81.166.9.4. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.166.9.4 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.166.9.4 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-03-28 15:51:45       2013-06-02 13:55:03   100389798 s.